Flevoboys

Voetbal voor iedereen!

Flevo Boys

Trainers en leiders

Bij Flevo Boys zijn meer meer dan 120 trainers, assistenten, leiders en coaches actief. Zij willen de spelers van hun team met plezier laten voetballen op een passend niveau. Bij de spelers horen ook ouders en begeleiders met wie zij regelmatig contact hebben. De trainer en begeleider maken deel uit van het team en streven naar de hoogst haalbare prestatie. Zij zorgen voor een goede teamsfeer en waardoor op zaterdag optimaal gepresteerd kan worden tijdens de wedstrijden. Zij vallen allen onder de verantwoordelijkheid van de desbetreffende Voetbal coördinatoren.

Gastheer

Trainers en begeleiders vertegenwoordigen Flevo Boys bij thuiswedstrijden (als gastheer) en bij uitwedstrijden. Deze en vele andere taken vragen om goede begeleiding en die zij krijgen van Hoofd Jeugdopleiding en de Voetbal coördinatoren. Trainingsstof, richtlijnen, regels, taken en verantwoordelijkheden zijn bij Flevo Boys samengevat in het Selectiebeleid en Technisch beleid 2012-2015. Kijk hier ► voor meer informatie en downloads.