Flevoboys

Voetbal voor iedereen!

Flevo Boys

Agenda Algemene Ledenvergadering v.v. Flevo Boys

De algemene ledenvergadering vindt plaats op woensdag 20 april 2022 in de kantine - Sportpark Ervenbos

Inloop vanaf 19.30 uur onder het genot van een kopje koffie of thee.

1.       Opening van de vergadering

2.       Notulen van de Algemene ledenvergadering van 8 juli 2021
(notulen en financiële stukken liggen vanaf 19:30 uur ter inzage in de bestuurskamer)

3.       Mededelingen en ingekomen stukken

4.       Terugblik en vooruitblikken

5.       Financiële zaken

6.       Uitreiking Gerben Hofstra Bokaal

7.       Pauze en gelegenheid tot het stellen van schriftelijke vragen

8.       Aftreden bestuursleden

9.       Voordracht benoeming Rick van den Bos tot algemeen bestuurslid

10.     Huldiging jubilarissen

11.      Sluiting

Het bestuur nodigt u van harte hiervoor uit.

Door Paula van der Woude - 18 april 2022