Flevoboys

Voetbal voor iedereen!

Flevo Boys – Jubbega

Zaterdag 30 september, aanvang 15:00 uur
Sportpark Ervenbos

Agenda Algemene Ledenvergadering v.v. Flevo Boys

De Algemene Ledenvergadering vindt plaats op woensdag 14 juni 2023 in de kantine van sportpark Ervenbos.

Het bestuur nodigt u hierbij van harte uit. De inloop is vanaf 19.30 onder het genot van een kopje koffie of thee.

 

Henderikus Oostra en Jaap Tol treden af als voorzitter en penningmeester. Zij zijn niet herkiesbaar.

Wij hopen dat zich voor 14 juni nog een kandidaat aanmeldt die graag de vereniging wil helpen door voorzitter te worden.

 

Agenda Algemene Ledenvergadering v.v. Flevo Boys

 1. Opening van de vergadering
 2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering v.v. 30 november 2022.
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Terugblik en vooruitblikken
 5. Financiƫle zaken
 6. Pauze en gelegenheid tot het stellen van schriftelijke vragen
 7. Voordracht benoeming Ronald Verhage tot penningmeester
 8. Voordracht benoeming Hugo Jongejan tot voorzitter
 9. Aftreden bestuursleden
 10. Huldiging jubilarissen
 11. Sluiting

 

namens bestuur v.v. Flevo Boys

 

Door Mascha Rijckenberg - 30 mei 2023