Flevoboys

Voetbal voor iedereen!

Flevo Boys – Go Ahead Kampen

Zaterdag 9 december, aanvang 15:00 uur
Sportpark Ervenbos
Espelerlaan 80, 8302DC EMMELOORD

Agenda Algemene Ledenvergadering v.v. Flevo Boys

De Algemene Ledenvergadering v.v. Flevo Boys vindt plaats op donderdag 21 november 2019 in de kantine sportpark Ervenbos.

Inloop vanaf 19.30 onder het genot van een kopje koffie of thee.

Agenda

1.       Opening van de vergadering

2.       Notulen van de Algemene ledenvergadering vv 22 mei 2019

(notulen en financiële stukken liggen vanaf 19.30 ter inzage in de bestuurskamer)

3.       Mededelingen en ingekomen stukken

4.       Terugblik eerste seizoenhelft en vooruitblikken

5.       Beleidsplan voetbal

6.       Financiële zaken

7.       Uitreiking Gerben Hofstra Bokaal

8.       Pauze en gelegenheid tot het stellen van schriftelijke vragen

9.       Huldiging jubilarissen en lid van verdienste

10.   Sluiting

Tot ziens a.s. donderdag 21 november!

Bestuur Flevo Boys

Door Paula van der Woude - 20 november 2019