Flevoboys

Voetbal voor iedereen!

Broekster Boys – Flevo Boys

Zaterdag 7 oktober, aanvang 14:30 uur
Sportpark Damwoude
Lytse Loane 124, 9104CJ DAMWALD

Algemene Ledenvergadering – tradities

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Flevo Boys werd traditioneel stilgestaan bij leden die zich om welke reden dan ook verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging. Zo werd de ‘Gerben Hofstra bokaal’ voor de meest in het oog springende scheidsrechter toegekend aan Peter Tempel en werd Roeland den Oude benoemd tot lid van verdienste. De jubilarissen voor dit jaar zijn Rik Bijleveld, Arjen Blankesteijn, Tomas Boer en Jelmer van der Ploeg. Ze kregen de versierselen opgespeld die horen bij het 25-jarig lidmaatschap. Jubilaris Piet Dijkstra is 50 jaar lid en kreeg daarvoor de Flevo Boys speld. Ook werd officieel afscheid genomen van Dick Stuivenberg die heel veel jaren het terreinbeheer en het onderhoud van onder andere de kleedkamers voor zijn rekening nam.

 

 

 

Door Paula van der Woude - 28 november 2019