Flevoboys

Voetbal voor iedereen!

Flevo Boys

Algemene Ledenvergadering

Het bestuur nodigt hierbij alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 22 mei a.s.

Agenda

1.  Opening van de vergadering

2.  Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 29 november 2018
(de notulen liggen vanaf 19.30 uur ter inzage)

3.   Mededelingen en ingekomen stukken

4.   Terugblik afgelopen seizoen en vooruitzicht

5.   Vrijwilligersbeleid

6.   Financiële Zaken

7.   Pauze en gelegenheid tot het stellen van schriftelijke vragen

8.  Beantwoording van schriftelijke gestelde vragen

9.  Sluiting

Alle leden zijn welkom en vanaf 19.30 uur is de inloop. Koffie en thee staan dan klaar. De ledenvergadering begint om 20.00 uur.

Het bestuur

Door Paula van der Woude - 9 mei 2019