Flevoboys

Voetbal voor iedereen!

Flevo Boys

G-team collecteert voor het Fonds Gehandicaptensport

In de landelijk collecteweek van 31 maart tot en met 6 april 2019 gaan de voetballers van het G-team van Flevo Boys, vergezeld van hun begeleiders, ook actief meedoen aan deze collecte. Stel hen niet teleur als ze bij u/jou aanbellen! Het team start vanaf de Bouwerskamp. Van de plaatselijke opbrengst gaat 50% naar  FLEVO BOYS.

In Nederland zijn er 1,7 miljoen mensen met een handicap die om te kunnen sporten extra ondersteuning nodig hebben. Sporten voor mensen met een handicap is nog steeds niet vanzelfsprekend.

 

Tijdens de landelijke collecteweek zetten gelukkig velen zich in om te collecteren voor de gehandicaptensport. Deze mensen doen dit belangeloos voor de gehandicaptensport. Wees vriendelijk tegen hen ook als u niets kunt of wilt geven.

Het doel is zoveel mogelijk geld op te halen om zo sport voor iedereen met een handicap mogelijk te maken. Het vergt vaak kostbare aanpassingen aan sport- en spelmateriaal en de sportaccommodatie om als gehandicapte te kunnen sporten. Vaak is  extra begeleiding en speciaal vervoer noodzakelijk. Daar is geld voor nodig, veel geld. De collecte is voor Fonds Gehandicaptensport een grote bron van inkomsten. Maar ook voor sportverenigingen met een afdeling G-sport.

Meer informatie vindt u op: https://www.fondsgehandicaptensport.nl/

Door Paula van der Woude - 28 maart 2019