Flevoboys

Voetbal voor iedereen!

Broekster Boys – Flevo Boys

Zaterdag 7 oktober, aanvang 14:30 uur
Sportpark Damwoude
Lytse Loane 124, 9104CJ DAMWALD

Gerjan Timmerman, eerste vrijwilligerscoördinator Flevo Boys

,,Vrijwilliger zijn levert je veel op’’

Gerjan Timmerman, geboren en getogen in Emmeloord, is een kind van de club. Al vanaf zijn vijfde, zesde jaar voetbalt hij voor Flevo Boys. Daarnaast heeft hij vele extra vrijwilligerstaken op zich genomen, zoals leider en trainer. Momenteel is hij speler/leider van het vierde.

Sinds dit voorjaar gaat hij in samenspraak met het bestuur een voor Flevo Boys nieuwe functie vormgeven: vrijwilligerscoördinator. ,,De club heeft het nodig’’, vindt Gerjan. ,,Het wordt steeds moeilijker om vrijwilligers te houden en te werven. Dat is zorgelijk, want vrijwilligers vormen de kern van onze vereniging. Ik zie het als één van mijn taken om leden te overtuigen van het feit dat vrijwilliger zijn niet een lastige verplichting is, maar je juist veel kan opleveren. Ik denk dan aan sociale contacten, voldoening, persoonlijke ontplooiing.’’

Van het CIOS in Heerenveen naar het gemeentehuis in Emmeloord

Gerjan, 36 jaar oud, voetbalt al zo’n dertig jaar voor onze club. Soms in een standaardteam, soms in een lager team. Via A1 veroverde hij een plek in het tweede. Na een jaar of vijf werd het derde zijn nieuwe team. En nu voetbalt hij met zijn vrienden in het vierde. Na de middelbare school belandde Gerjan op het CIOS in Heerenveen. Een prachtige opleiding voor een sportliefhebber natuurlijk. Maar na een paar jaar instructeur te zijn geweest in de buitensport, in binnen- en buitenland, lukte het hem niet om in deze sector een vaste baan met perspectief te vinden. Gerjan is nu bode (facilitair medewerker) op het gemeentehuis. Dat bevalt hem goed. ,,Ik ben een sociale en toegankelijke jongen. Ik heb het gauw naar mijn zin.’’

Aan de slag

Dit voorjaar wil Gerjan gebruiken om alles rondom het vrijwilligerswerk in onze club in kaart te brengen. Wie doet wat? Wie is waar verantwoordelijk voor? Hoeveel vrijwilligers zijn er eigenlijk actief? Waar lopen ze tegenaan? Gerjan: ,,We hebben een grote club. Ik ken ook niet iedereen. Ik wil eerst een soort nul situatie creëren, om vandaar uit te gaan bouwen. Onder meer door zo veel mogelijk met vrijwilligers persoonlijk in contact te komen. Ik zal mij overal op het sportpark laten zien en contact zoeken. Een voorbeeld: ik maakte een praatje met een vrijwilliger van de coffee corner bij de pupillenvelden. Ze gaf aan dat ze wel een formulier wilde hebben met daarop de wedstrijden van de zaterdag dat ze daar staat. Nou, dat regel ik natuurlijk voor haar. Het is maar een klein iets, maar zo zijn er nog vele zaken waarmee we het onze vrijwilligers nog meer naar hun zin kunnen maken. Ik denk daarnaast ook aan informatieve en motiverende bijeenkomsten voor vrijwilligers. Als je tevreden vrijwilligers hebt, is dat een mooie basis voor nieuwe vrijwilligers.’’

Hartstikke leuk om te doen

Want dat laatste wordt steeds lastiger. Daar is ook Gerjan zich bewust. ,,Tijden veranderen. We gaan naar een situatie toe dat méér leden een kleine bijdrage gaan leveren. Een mooi voorbeeld vormen de lagere seniorenteams. We hebben vorig jaar als vereniging afgesproken dat elke zaterdag twee jongens uit een team ’s morgens in de kantine helpen en ’s middags twee voetballers uit een ander team. Ik merk in ons vierde dat dat heel goed wordt opgepakt. Het hoort er nu bij. Net als kleren wassen en voor vervoer zorgen. Als je dit met z’n allen doet is het maar twee keer per seizoen. De meeste jongens vinden het nu gewoon hartstikke leuk om te doen.’

Wil je een gesprek met Gerjan? Het emailadres is: vrijwilligerscoordinator@flevoboys.nl en zijn nummer is: 06-22638248.

Door Paula van der Woude - 10 maart 2020