Flevoboys

Voetbal voor iedereen!

Broekster Boys – Flevo Boys

Zaterdag 7 oktober, aanvang 14:30 uur
Sportpark Damwoude
Lytse Loane 124, 9104CJ DAMWALD

“Het vreet aan mij dat we elkaar niet kunnen ontmoeten”

"Flevo Boys is een belangrijk onderdeel van ons sociale leven dat plotsklaps stilligt. Dat vreet aan mij”, aldus Flevo Boys voorzitter Henderikus Oostra. "Denk wat voetbal betreft niet in termen als ‘volgende week’ maar verheug je op het nieuwe seizoen dat na de zomer weer begint. Als we er dan samen de schouders onder zetten, gaan we weer mooie tijden beleven met Flevo Boys.”    

Twee weken ‘pas’ is sportpark Ervenbos gesloten. Geen voetbal, geen training, geen gezelligheid. “Onwerkelijk allemaal. De eerste dagen probeer je nog wat algemene zaken te regelen, nu ligt alles stil en is het gewoon afwachten wat de KNVB gaat doen. Maar ik kan je wel vertellen dat ik de club mis. Het is een belangrijk onderdeel van je sociale leven dat plotsklaps stilligt. Dat vreet aan mij”, aldus Flevo Boys voorzitter Henderikus Oostra.

Iedereen die over het coronavirus praat, vindt dat gezondheid van mensen voorop staat. De zorgen daarover nemen toe. “Tot op heden heeft het onze club en onze leden – voor zover ik weet – nog niet getroffen. Daar mogen we ons gelukkig mee prijzen. Maar we weten ook niet wat ons nog te wachten staat. Het enige dat we nu nog kunnen doen is heel bewust leven, elkaar niet onnodig opzoeken en zoveel mogelijk thuisblijven. Maar dat strookt niet met de reden dat je lid bent van Flevo Boys. Daar draait het juist om ontmoeten, gezelligheid en sociale contacten”, aldus Oostra.

Een vraag die veel leden bezighoudt: komen we dit seizoen nog een het voetballen?

“Dat bepaalt de KNVB. Maar die kan nu ook nog geen duidelijkheid geven en wacht eerst af welke maatregelen de overheid binnenkort bekend zal maken. Er worden verschillende scenario’s genoemd die allemaal voor- en nadelen voor de verschillende clubs hebben. Diep in mijn hart zeg ik: snel weer dat veld op. Maar ik ben realist genoeg om te beseffen dat dit niet zomaar kan. De periode om de competitie uit te spelen wordt met de dag korter. Bovendien kan je de spelers niet ongetraind het veld in sturen. En het is niet uitgesloten dat Emmeloord en omgeving niet met besmettingen te maken krijgt. Duidelijkheid vanuit de KNVB is nu het belangrijkste. Ik hoop, hoe rigoureus zo’n maatregel ook kan zijn, dat ze dat die duidelijkheid snel mogelijk kan geven.”

Wat betekent de huidige situatie voor onze club?

“Het is geen geheim dat we na een lastige periode weer wat omhoog krabbelen. Daar heeft iedereen zijn of haar steentje aan bijgedragen. Maar hoe gaat dat komend seizoen verder? Voorop staat dat we elkaar heel hard nodig hebben. Flevo Boys is een plaats voor sociale ontmoetingen rondom voetbal. Dat moet zo blijven en daar zetten we maximaal op in. We moeten ook beseffen dat sponsoren en leden van de businessclub in een periode van economische tegenwind komen. Toch kan de club niet zonder hen. Wederzijdse loyaliteit zal een item worden. En aan de uitgavenkant moeten we alles op alles zetten om kosten te reduceren. Ook daar ligt een opdracht voor iedereen die bij de club betrokken is.”

Tot slot, wat wil je de leden en sponsoren nog meegeven?

“Blijf gezond, pas goed op jezelf en mensen in je omgeving, doe voorzichtig aan en blijf vooral aandacht voor elkaar hebben. Bel elkaar geregeld op, praat je zorgen van je af en laat de ander dat ook doen. We zitten met z’n allen in hetzelfde schuitje en samen moeten we hier doorheen. Denk wat het voetbal betreft vooral niet in termen als ‘volgende week’ maar verheug je op het nieuwe seizoen dat na de zomer weer begint. Als we er dan samen de schouders er weer onder kunnen zetten, gaan we weer mooie tijden beleven met Flevo Boys.”

Door Flevo Boys - 29 maart 2020