Flevoboys

Voetbal voor iedereen!

Go Ahead Kampen – Flevo Boys

zaterdag 26 mei, aanvang 15:00 uu
SportparkCellesbroek, Kampen

Ledenenquête Flevo Boys

De leden van Flevo Boys vormen de basis onder onze mooie vereniging. Sommigen zijn ‘gewoon’ lid, anderen zijn vrijwilliger en weer anderen zijn als ouder, speler of sponsor betrokken bij de vereniging. Al deze leden hebben vanuit een eigen achtergrond en betrokkenheid een mening over de club.

Hoe kijk jij er tegenaan?

Het bestuur en enkele leden hebben het initiatief genomen om – aan de hand van een ledenenquête – informatie te verzamelen over hoe de leden aankijken tegen zaken als beleid, bestuur, communicatie, prestatie en plezier bij Flevo Boys. Het bestuur neemt de resultaten mee in haar analyse van de ambities en de koers. Medio september informeert het bestuur de leden tijdens een Algemene Ledenvergadering over de uitkomsten van de enquête en eventuele beleidsaanpassingen.

Objectief en anoniem

De werkgroep ‘Ledenenquête’ verzorgt de enquête en garandeert een objectieve en anonieme rapportage richting het bestuur. We hopen dat heel veel leden de gelegenheid nemen om de enquête serieus en eerlijk in te vullen. Dit kan op twee manieren:

  • Met pen een enquête op papier invullen en deponeren in de brievenbus (in de kantine)
  • De enquête digitaal invullen en mailen naar enquete.flevoboys@gmail.com

De enquête wordt zo breed mogelijk onder de leden, vrijwilligers en sponsoren weggezet. Mocht je om welke reden dan ook geen enquête hebben ontvangen, gebruik dan deze link om de enquête te openen. Deelnemen aan de enquête kan tot 15 juni, daarna worden de uitkomsten verwerkt.

Ga naar de enquête: PDF of Excel

Bij voorbaat alvast hartelijk dank voor jullie medewerking!

Door Flevo Boys - 17 mei 2017