Flevoboys

Voetbal voor iedereen!

Flevo Boys

Onze jeugd mag weer ‘beheerst’ voetballen

De jeugd tot en met 12 jaar van Flevo Boys mag vanaf 29 april weer ‘georganiseerd en beheerst’ gaan voetballen. Daarover heeft de club intensief contact gehad met gemeente Noordoostpolder. In overleg zijn de voorwaarden hiervoor opgesteld. De categorie 13 tot en met 18 jaar mag vanaf 12 mei trainingen hervatten.

Flevo Boys respecteert hierin het standpunt van de gemeente Noordoostpolder. En dat is het handhaven van de wettelijke maatregel met betrekking tot de vastgestelde leeftijdsgrenzen uitgesproken door de premier. Dit betekent kinderen tot en met 12 jaar en jongeren van 13 tot en met 18 jaar.

 • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen vanaf 29 april samen buiten voetballen, mits dit georganiseerd en onder begeleiding is. Zij hoeven daarbij geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Officiële wedstrijden en competitie zijn verboden. Steeds geldt: geen ouders langs de lijn en thuis douchen. Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geld ook voor kinderen nog steeds; blijf thuis.
 • Jongeren van 13 tot en met 18 mogen vanaf 12 mei samen buiten voetballen mits dit georganiseerd en onder begeleiding is. Zij moeten onderling 1,5 meter afstand van elkaar houden. Officiële wedstrijden en competitie zijn verboden. Steeds geldt: geen ouders langs de lijn en thuis douchen. Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geld ook voor kinderen nog steeds; blijf thuis.

Respecteer de richtlijnen

Om iedereen veilig te kunnen laten trainen volgens de laatste richtlijnen, moet iedereen zich aan de maatregelen houden zoals die door het bestuur is vastgesteld. Alleen als kinderen, jeugd, trainers en ouders zich hieraan houden, kunnen we corana-proof de trainingen hervatten. Iedereen heeft dat dus zelf in de hand. Zodra blijkt dat kinderen, jeugd, trainers of ouders zich niet aan de regels houden, dan zal dit gevolgen hebben voor het voortzetten van de trainingen.

Belangrijke informatie voor de trainers:

 • Alle gebouwen zijn dicht en blijven gesloten, het ballenhok blijft ook dicht
 • Jeugd maakt uitsluitend gebruik van het veld waar ze als team zijn ingedeeld
 • We maken geen gebruikt van voetbalmaterialen, uitzondering hierbij zijn de doelen en doeltjes
 • De trainer haalt de kinderen voor aanvang van de training op bij het toegangshek van het sportpark en brengt ze na afloop direct weer terug bij het hek
 • De trainer houdt de tijden van de trainingen nauwgezet aan om samenscholing bij het hek te voorkomen
 • Pas als het veld leeg is, mag een volgend team het betreden
 • Per team mag slechts één trainer de training verzorgen

Belangrijke informatie voor de ouders:

 • Ouders mogen voor, tijdens en na de training het sportpark niet betreden
 • Ouders brengen hun kind tot aan het hek, daar staat de trainer te wachten en neemt uw kind mee voor de training. Hij brengt de kinderen na de training ook weer terug naar het hek.
 • Ouders nemen hun kind na de training direct mee naar huis en blijven niet rondom het sportpark aanwezig. Hierdoor kunnen de ouders van de volgende teams die komen trainen, ook weer rustig hun kind naar de buitenkant van het hek brengen.
 • Kinderen worden door maximaal één ouder of verzorger gebracht en gehaald.

Door Flevo Boys - 29 april 2020