Flevoboys

Voetbal voor iedereen!

Harkemase Boys – Flevo Boys

27 augustus 2019, aanvang 20:00 uur
Sportpark De Bosk, 9281 NR Harkema

Op weg naar een rookvrije vereniging

Het bestuur van Flevo Boys heeft de laatste maanden gewerkt aan een evenwichtig rookbeleid voor Sportpark Ervenbos. Daarmee heeft zij recht willen doen aan de belangen van zowel de rokers als die van de niet-rokers. Daarnaast is in overweging genomen dat roken in de directe nabijheid van sportende jeugdleden zoveel mogelijk vermeden moet worden.

Het volgende voorstel is tijdens de ALV van 29 november 2018 aan de leden voorgelegd:

  • er geldt een rookverbod binnen de omheining van veld 2;
  • er geldt een rookverbod vanaf de doorgang bij de achterzijde commissiekamer naar de velden 3 t/m 7;
  • op én voor de tribune geldt een rookverbod tijdens alle wedstrijden (incl. de rust) die op het hoofdveld worden gespeeld.

Het rookbeleid ’Op weg naar een rookvrije verenging’ is in de ALV nagenoeg unaniem ondersteund en zal met ingang van 1 januari 2019 worden ingevoerd. Op de vraag op welke wijze er gehandhaafd wordt reageerde voorzitter Henderikus Oostra als volgt: “Op diverse plaatsen op het sportpark zullen we informatiebordjes plaatsen zodat voor iedereen ook zichtbaar is waar niet gerookt mag worden. Omdat wij verwachten dat dit nieuwe rookbeleid maximaal recht doet aan rokers én de niet-rokers, zullen we niet actief gaan handhaven. We gaan ervan uit dat iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid neemt en elkaar daar ook op aan kan spreken zonder dat dit tot een discussie gaat leiden.”

 

Door Flevo Boys - 30 november 2018