Flevoboys

Voetbal voor iedereen!

Flevo Boys – Jubbega

Zaterdag 30 september, aanvang 15:00 uur
Sportpark Ervenbos

De 13 spelregels voor D-pupillen op een rij

 1. Het D-pupillenveld beslaat een heel speelveld. De lengte is minimaal 90, maximaal 120 meter. De breedte is minimaal 45, maximaal 90 meter;
 2. Het D-pupillendoel is gelijk aan het doel voor volwassenen;
 3. De D-pupillenbal heeft maat nummer 5, met een maximaal gewicht van 370 gram en een minimum gewicht van 320 gram;
 4. Een D-pupillenteam bestaat uit een keeper en tien veldspelers met een minimum van zeven. Doorlopend wisselen is toegestaan;
 5. De speeltijd voor D-pupillen is 2 x 30 minuten. Voor E-pupillen 2 x 25 minuten en voor C-junioren 2 x 35 minuten;
 6. Het spel begint of wordt hervat in het midden van het veld. Beide teams bevinden zich op eigen helft en het team dat de aftrap niet neemt buiten de middencirkel. De eerste bal moet altijd vooruit worden gespeeld;
 7. De buitenspelregel is vanaf de D-pupillen voor het eerst van kracht. Buitenspel staan als zodanig is geen overtreding. Een speler in buitenspelpositie wordt bestraft als deze zich, op het moment dat de bal in zijn richting wordt geschoten, dichter bij de doellijn van de tegenpartij bevindt dan de bal en de voorlaatste tegenstander én de bal ontvangt of deelneemt aan het spel;
 8. Een directe vrije schop (waaruit direct mag worden gescoord) kan worden toegekend als een speler de tegenstander trapt of probeert te trappen, laat struikelen of probeert te laten struikelen, springt naar een tegenstander, aanvalt, slaat of probeert te slaan, duwt, ten val brengt, vasthoudt, bespuwt of opzettelijk de bal met de hand of arm speelt;
 9. Een strafschop kan worden toegekend als een speler een van de (onder 8) genoemde overtredingen begaat in het eigen strafschopgebied, los van waar de bal is. D-pupillen gebruiken hun handen meestal ter bescherming: niet bestraffen;
 10. Een indirecte vrije schop (waaruit niet direct mag worden gescoord) kan worden toegekend als een speler speelt op gevaarlijke wijze, een tegenstander in diens loop belemmert, de keeper hindert bij het uittrappen – of als de keeper binnen zijn strafschopgebied langer dan zes seconden de bal in zijn handen houdt voordat hij deze weer in het spel brengt, de bal weer met de handen aanraakt nadat hij deze in het spel heeft gebracht zonder dat deze is geraakt door een andere speler, de bal met de handen aanraakt nadat deze hem doelbewust door een medespeler met de voeten is toegespeeld (terugspeelbal) of de bal met de handen aanraakt nadat hij deze rechtstreeks heeft ontvangen uit een inworp van een medespeler;
 11. De doelschop wordt genomen vanaf de rand van het strafschopgebied. Dat geldt ook voor een vrije schop voor de verdedigende partij in het eigen strafschopgebied. Hinderen van de keeper of de speler die de bal trapt is niet toegestaan;
 12. De hoekschop wordt genomen op het snijpunt van de doellijn en het zogeheten 9.15 meterstreepje (of tien stappen vanaf de hoekvlag);
 13. De inworp wordt op normale wijze genomen. Foutieve inworpen kunnen worden overgenomen, maar maak het niet te belangrijk. Het is maar een manier om de bal weer in het spel te brengen. Laat diegene die foutief inwierp de inworp overnemen, leg uit hoe het wel moet.

Door Maarten Liefting - 12 augustus 2015