Flevoboys

Voetbal voor iedereen!

Broekster Boys – Flevo Boys

Zaterdag 7 oktober, aanvang 14:30 uur
Sportpark Damwoude
Lytse Loane 124, 9104CJ DAMWALD

Taken van een Leider

Leider als coach

Bij selectieteams met een eigen trainer heeft de leider een beperkte rol. De trainer is verant- woordelijk voor het gehele voetbalgedeelte. De leider ondersteunt hem bij alle overige zaken en neemt de logistieke zaken op zich. Een goed contact tussen leider en trainer is overigens onont- beerlijk voor een probleemloos seizoen.

 

Bij de voetbaleams kan de trainer niet altijd aanwezig zijn bij de wedstrijden, omdat hij bij- voorbeeld meer dan één team traint. Als de leider zonder trainer bij een wedstrijd is, fungeert de leider ook als coach. Onder coachen verstaan we hier: het doordacht beïnvloeden van spelers in een wedstrijd om de prestaties te verbeteren.

Als een coach het team niet zelf traint, dan moet er geregeld contact zijn met de trainer om de gang van zaken omtrent de spelers door te nemen. Belangrijk is dat u wel eens bij de trainingen gaat kijken. Zorg ervoor dat de spelers en u zelf de afspraken nakomen. In principe wordt er
2 keer per week getraind (als het clubtrainingsschema dat toelaat). De regel is dat een speler afbelt bij de trainer als hij een keer niet kan trainen. Meld deze regel ook duidelijk aan de ouders en spelers.

Uiteraard bent u niet zomaar een (goede) coach. We willen hier een aantal aanwijzingen geven die daarbij behulpzaam kunnen zijn.

Taken van een coachende leider

Voor de wedstrijd
• opstelling bekendmaken en toelichten
• aangeven waarom iemand wissel staat
• speelwijze aangeven voor het team, elke linie en elke speler • warming-up begeleiden

Tijdens de wedstrijd
• rustig blijven en goed kijken
• positieve aanmoedigingen geven
• aanwijzingen geven aan de spelers • wisselspelers laten warm lopen
• eventuele wissels toelichten
• zonodig zelf spelers verzorgen

In de rust
• even rust geven

• aanwijzingen geven voor de tweede helft: eerst positieve opbouwende opmerkingen, dan eventuele foutjes en vervolgens weer positief

Na afloop
• geef de tegenstander en scheidsrechter een hand geeft en zorg dat de spelers dit ook doen • kort en rustig de wedstrijd analyseren in de kleedkamer, geen verwijten maken
• verwijzen naar de volgende activiteit

Door Maarten Liefting - 12 augustus 2015