Flevoboys

Voetbal voor iedereen!

Flevo Boys

Presentatiegidsen

Via deze pagina kunt u de Presentatiegids lezen. In de Presentatiegids wordt aandacht geschonken aan de leden van Flevo Boys 1, aan de sponsoren en aan Flevo Boys in de breedste zin van het woord.

De uitgave van de Presentatiegids is een jaarlijkse activiteit van de Business Club Flevo Boys.

Kijk hier voor de uitgave Presentatiegids 2020-2021