Flevoboys

Voetbal voor iedereen!

Broekster Boys – Flevo Boys

Zaterdag 7 oktober, aanvang 14:30 uur
Sportpark Damwoude
Lytse Loane 124, 9104CJ DAMWALD

Spelbegeleiderscursus afgesloten bij Flevo Boys

Op 23 oktober zijn 13 leden van Flevo Boys gestart met de opleiding spelbegeleider/pupillen-scheidsrechter. Een mooi gezelschap van dames en heren, de één nog erg jong en de ander al wat ouder.

De eerste avond, onder leiding van KNVB-docent Max Wolfkamp, is er met een stuk theorie aan de slag gegaan.  Daarna moest iedere  cursist minimaal twee stagewedstrijden fluiten. Dit gebeurde altijd in tweetallen en ieder floot een helft. De bedoeling was dat ze elkaar feedback gaven op het fluiten van de ander.

Daarnaast waren er voortdurend begeleiders aanwezig om de cursisten te ondersteunen. Dit waren Wout Jongman, Remco Paulusma en Marthijs Krooneman. Remco en Marthijs zijn ook zo begonnen en fluiten inmiddels wedstrijden voor de KNVB.

Alle begeleiders waren het eens: Vvor een aantal cursisten was het spannend. Maar wat een enthousiasme en inzet. Ze gingen er allemaal voor.  Ze luisterden goed naar elkaar en naar de begeleiders. De tips werden meegenomen om zichzelf te verbeteren.  Daardoor zag je al verbetering ondanks het korte traject.

Een aantal opmerkingen van de cursisten:
·         Het is toch lastiger als ik dacht.
·         Ik kijk in mijn eigen wedstrijden nu toch iets anders tegen de scheidsrechter aan, want ik weet hoe lastig het is.

Op 20 november was de tweede en laatste avond. Deze avond was vooral bedoeld om ervaringen uit te wisselen. Met name wat ging er goed en wat kon nog beter. Samen veel gelachen om allerlei ervaringen. Het belangrijkste was wel dat iedereen er plezier aan had beleefd.
Daarna kreeg iedereen zijn certificaat van Max Wolfkamp.

Motivatie

Zowel de jongste als de oudste deelnemers is gevraagd naar hun motivatie om met de cursus mee te doen, dit waren hun reacties.
De jongste deelnemer leek het gewoon leuk om een keer te proberen. Hij was ook wel geïnspireerd geraakt door een documentaire over Björn Kuipers, waarin deze gevolgd wordt tijdens een wedstrijd/wedstrijden.
De oudste deelnemer heeft al regelmatig wedstrijden gefloten, met name G-toernooien en Jo8. Aan hem is begin van het seizoen gevraagd om wedstrijden te fluiten en vervolgens ook om aan deze pupillenscheidsrechter cursus deel te nemen. Hij hoopt dat meer mensen deze cursus gaan volgen, zodat we weer voldoende scheidsrechters hebben.

En nu begint het pas echt. Ze gaan ervaring op toen op de verschillende niveaus bij de pupillen van  Flevo Boys. Als u ze tegenkomt en ziet fluiten, steek eens duim omhoog en wees niet te snel met uw oordeel. Want fluiten is leuk. En zonder scheidsrechter geen voetbal.

Op de groepsfoto v.l.n.r.:

Bovenste rij:
Max Wolfkamp (docent), Mogne Kante, Daan Pierik, John Bos, Paul Pettinga, Harm-Jesse de Jong

Onderste rij:
Kars Zoethout, Jordy Verboom, Zoe Stobbe, Carmen de Jong, Koen van der Sel, Nika Karman, Jasmijn Pansier, Senn Harsevoort

Door Paula van der Woude - 27 november 2019