Flevoboys

Voetbal voor iedereen!

Flevo Boys – Staphorst

23 november 2019, aanvang 14:30 uur
Sportpark Ervenbos

Club van Honderd

Flevo Boys beschikt over een actieve Club van Honderd. Deze richt zich op steun aan voetbalvereniging Flevo Boys in de sfeer van de accommodatie. De club telt momenteel ongeveer 110 donateurs, die allemaal vanaf 1 januari 2019 € 95,00 betalen. Elk jaar komt er € 5,00 bij tot 2020. Dan betaalt iedere donateur € 100,00 en zijn we weer een echte Club van Honderd. Het bestuur zorgt voor het in stand houden van deze donateursclub en het werven van nieuwe donateurs.

De Club van Honderd is een ideale organisatie voor mensen die geen grote sponsorbedragen kunnen overmaken, maar met een bijdrage van (uiteindelijk) € 100,00, toch iets extra’s willen doen voor hun vereniging. Jaarlijks wordt er daardoor een aanzienlijk bedrag overgemaakt aan Flevo Boys. Vooraf wordt met het bestuur van de voetvalvereniging altijd afgesproken in welke bijzondere projecten het geld wordt gestoken.

Flevo Boys Club van Honderd

Word daarom ook lid van de Club van Honderd. U kunt zich via het aanmeldingsformulier aanmelden bij een van de bestuursleden. Het ingevulde formulier kunt u sturen naar: clubvanhonderd@flevoboys.nl.

Flevo Boys picto-pdfClub van Honderd aanmeldingsformulier met machtiging

 Club van Honderd aanmeldingsformulier met machtiging

De onderstaande projecten zijn de afgelopen jaren door de ‘Club van Honderd’ meegefinancierd:

2017 €  14.000,- Renovatie tribune
2017 €    6.000,- Verbouwing verzorgingsruimte
2017 €  10.600,- Vernieuwing gasleiding
2014 €    9.000,- Renovatie toiletruimtem
2013 €    6.350,- Nieuw meubilair kantine
2012 €  20.000,- Vernieuwing kantine
2011 €    5.500,- Renovatie kantine
2011 €    1.850,- Àanschaf trekker
2010 €    8.000,- Renovatie kantine
2009 €    7.000,- Vernieuwing warmwaterinstallatie
2008 €    9.000,- Vernieuwing CV-installatie
2007 €    7.000,- Toezegging aankleding gebruikte units voor vergaderruimte e.d.
2005/2006 €  15.000,- Verdere renovatie kleedkamers B-gebouw
2004 €    6.300,- Risograph, machine voor het drukken van het clubblad
2003 €    6.500,- renovatie kleedkamers B-gebouw
2002 €    2.750,- Lichtinstallatie trainingsveld
2002 €    2.750,- Nieuwbouw
1997/2001 €  21.000,- Nieuwbouw
1995/1996 €    5.500,- Lichtinstallatie trainingsveld
1994 €   2.250,- Renovatie geluidsinstallatie
1993 €   3.750,- Renovatie dak hoofdgebouw
1992 €   1.800,- Verbouwing keuken/kantine
1991 €   3.000,- Verbouwing keuken/kantine
Voorzitter
Jelle van Veen

0527 69 70 76
veen7765@planet.nl
Penningmeester
Harriët Schoenmaker

0527 69 92 72
hmschoenmaker@planet.nl
Secretaris
Reindert Rorije

06 36 39 20 71
renlrorije@gmail.com
Lid
Wiebe Bolt

0527 69 92 62
wiebebolt2@kpnplanet.nl
Lid
Henk Rodermond

0527 61 55 37
henk_joke@hotmail.com