Flevoboys

Voetbal voor iedereen!

Flevo Boys – Jubbega

Zaterdag 30 september, aanvang 15:00 uur
Sportpark Ervenbos

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van vv Flevo Boys nodigt haar leden uit voor de Algemene Ledenvergadering die wordt gehouden op donderdag 8 juli a.s.

Er kunnen die avond maximaal 50 mensen in de kantine. Leden die graag willen komen, kunnen zich aansluitend via de mail aanmelden bij onze secretaris Mascha Rijckenberg. U ontvangt een bevestigingsemail en die email is dan ook tevens uw toegangsbewijs.

Als u de financiële stukken wilt inzien, dan kunt u dat ook via een email aan de secretaris kenbaar maken.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Agenda Algemene Ledenvergadering v.v. Flevo Boys

Datum: donderdag 8 juli 2021 – Aanvang 20:00 uur

Plaats: Kantine sportpark Ervenbos


1.       Opening van de vergadering

2.       Notulen van de Algemene ledenvergadering van 21 november 2019

3.       Mededelingen en ingekomen stukken

4.       Terugblik Corona periode en vooruitblik

5.       Financiële zaken/kascommissie

6.       Pauze en gelegenheid tot het stellen van schriftelijke vragen

7.       Huldiging jubilarissen

8.       Sluiting

Bestuur Flevo Boys

 

Door Paula van der Woude - 21 juni 2021