Flevoboys

Voetbal voor iedereen!

Flevo Boys – KHC

Zaterdag 25 november, aanvang 14:30 uur
Sportpark Ervenbos

Technische Commissie

De Technische Commissie (TC) bij bestaat uit de Voorzitter, Hoofd opleiding, Technisch Coördinatoren, Trainers begeleider en Scouts.

De TC heeft tot doel de doorstroom van jeugdselectiespelers naar het Flevo Boys 1 te realiseren. Onder leiding van het Hoofd opleiding worden spelers vanaf de F-pupillen gevolgd en begeleid. Flevo Boys maakt hiervoor gebruik van toptrainers (veelal oud-voetballers van Flevo Boys), een uitgekiend selectiebeleid, eigen scouts en een spelervolgsysteem Talento. De TC valt onder de verantwoordelijkheid van de voorzitter van de TC. Piet Vissers verzorgt de scouting als lid van de TC. Jan Willem Maring completeert de TC als vertegenwoordiging vanuit de Voetbal Commissie.

Flevo Boys picto-pdf Technisch beleidsplan 2016-2020

Hoofd opleiding

Het Hoofd opleiding voor de pupillen t/m de senioren is verantwoordelijk voor de uitvoering van het selectiebeleid van Flevo Boys. Vanuit zijn functie stuurt hij alle trainers aan. Samen met de mensen van de Technische commissie en de Voetbal commissie werkt hij aan de successen van onze jeugdteams.

Samenwerking SC Heerenveen

De samenwerkingsovereenkomst tussen Flevo Boys en SC Heerenveen is een bijzondere. Het betreft een kwalitatieve samenwerking met betrekking tot de jeugd van beide clubs. De samenwerking is per 1 juli 2012 officieel van start gegaan.

Scouts

Wekelijks voetballen meer dan 850 spelers bij Flevo Boys. Interne scouts volgen alle jeugdspelers. Ze kijken bij trainingen en volgen zo veel mogelijk wedstrijden. Voor een optimaal beeld van elke speler werken we bij Flevo Boys met het spelervolgsysteem van Talento. Het volgen van spelers gebeurt al bij de pupillen. De scouts rapporteren aan de Technisch Coördinator.

Scout
Piet Vissers