Flevoboys

Plezier | Prestatie

Flevo Boys – Bennekom

dinsdag 23 mei 20:00 uur
Sportpark Ervenbos

 

Technische Commissie

De Technische Commissie (TC) bij bestaat uit de Voorzitter, Hoofd opleiding, Technisch Coördinatoren, Trainers begeleider en Scouts.

De TC heeft tot doel de doorstroom van jeugdselectiespelers naar het Flevo Boys 1 te realiseren. Onder leiding van Mark Leeflang (Hoofd opleiding) worden spelers vanaf de F-pupillen gevolgd en begeleid. Flevo Boys maakt hiervoor gebruik van toptrainers (veelal oud-voetballers van Flevo Boys), een uitgekiend selectiebeleid, eigen scouts en een spelervolgsysteem Talento. De TC valt onder de verantwoordelijkheid van de voorzitter van de TC, Jan Mesu. Piet Vissers verzorgt de scouting als lid van de TC. Jan Willem Maring completeert de TC als vertegenwoordiging vanuit de Voetbal Commissie.

Flevo Boys picto-pdf Technisch beleid

Flevo Boys picto-pdf Selectiebeleid

Hoofd opleiding

Mark Leeflang is Hoofd opleiding voor de pupillen t/m de senioren en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het selectiebeleid van Flevo Boys. Vanuit zijn functie stuurt hij alle trainers aan. Mark werkt vier dagen als groepsdocent op een school in Zwolle en kan dit prima combineren met deze functie. Samen met de mensen van de Technische commissie en de Voetbal commissie werkt hij aan de successen van onze jeugdteams.

Samenwerking SC Heerenveen

De samenwerkingsovereenkomst tussen Flevo Boys en SC Heerenveen is een bijzondere. Het betreft een kwalitatieve samenwerking met betrekking tot de jeugd van beide clubs. De samenwerking is per 1 juli 2012 officieel van start gegaan.

Scouts

Wekelijks voetballen meer dan 850 spelers bij Flevo Boys. Interne scouts volgen alle jeugdspelers. Ze kijken bij trainingen en volgen zo veel mogelijk wedstrijden. Voor een optimaal beeld van elke speler werken we bij Flevo Boys met het spelervolgsysteem van Talento. Het volgen van spelers gebeurt al bij de pupillen. De scouts rapporteren aan de Technisch Coördinator.

Voorzitter TC en Coördinator 1e, 2e, 3e en A1
Jan Mesu

06 20 41 69 67
technischecommissie@flevoboys.nl
Hoofd opleiding
Mark Leeflang

06 23 09 14 83
hoofdopleiding@flevoboys.nl
Technisch Coördinator Jeugd (B-C-D-E-F)
Maarten Liefting

06 51 46 11 88
technischcoordinator@flevoboys.nl
Scout
Piet Vissers

Trainersbegeleider
Eltjo Pathuis

06 22 42 32 36
trainersbegeleider@flevoboys.nl