Flevoboys

Voetbal voor iedereen!

Marum – Flevo Boys

Zaterdag 2 december, aanvang 15:00 uur
Sportpark De Holten
Hoornweg 40 B, 9363EH MARUM

VOG

Helaas komt het voor dat mensen in de sport misbruik maken van hun positie. Jaarlijks komen er in de sport meerdere gevallen van o.a. seksuele intimidatie aan het licht. Flevo Boys wil er alles aan doen om te zorgen voor een veilig sportklimaat. Het bestuur heeft daarom gemeend het advies van NOC/NSF en de KNVB te volgen. We werken bij Flevo Boys al met een vertrouwenspersoon.

Verplicht

Het is de bedoeling om dit seizoen voor alle leiders/trainers en overige vrijwilligers die bij onze vereniging direct of indirect te maken hebben met jongeren tot en met 18 jaar, een verklaring omtrent gedrag (VOG) aan te vragen. Seizoen 2016-2017 is de VOG verplicht bij Flevo Boys voor deze personen.

Aanvraagprocedure

Sinds week 36 is de secretaris van onze vereniging gestart met het aanvragen van verklaringen omtrent gedrag (VOG) voor diverse vrijwilligers. Inmiddels zijn er bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie aanvragen ingediend voor leiders en trainers van de A, B en C-junioren, D-pupillen, de leden van de voetbalcommissie, technische commissie, bestuursleden en kaderleden. Indien de secretaris niet over de volledige gegevens van een vrijwilliger beschikt zal zij deze per e-mail of telefoon benaderen met de vraag de ontbrekende gegevens aan te leveren.

Vervolgens wordt er voor de vrijwilliger door de secretaris een VOG aangevraagd bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De betreffende vrijwilliger ontvangt vervolgens een e-mail van de Dienst Justis- Minsterie van Veiligheid en Justitie (justis@minvenj.nl). Dit is dus geen spookmail! Lees de betreffende e-mail goed door. Daarin staat vermeld op welke wijze je de VOG verder in kunt vullen/afronden. Na goedkeuring door het ministerie, ontvang je de VOG per post thuis. Aan het aanvragen van de VOG zijn geen kosten verbonden. Het is de bedoeling dat de VOG bij de secretaris van de vereniging wordt ingeleverd.

Aan iedereen die een e-mail ontvangt het verzoek zo snel mogelijk de procedure in gang te zetten en na ontvangst van de VOG deze zo snel mogelijk bij de secretaris in te leveren.

Flevo Boys gaat bijhouden van welke personen een VOG is ontvangen en voor welke personen, die in de loop van het seizoen actief worden bij de vereniging, een VOG moet worden aangevraagd etc. De komende tijd zal een opstartfase zijn, maar de bedoeling is dat we uiteindelijk uitsluitend trainers, leiders en vrijwilligers bij onze vereniging hebben die in het bezit van een VOG zijn.

Als je nog vragen hebt, word je verzocht contact op te nemen met het secretariaat van Flevo Boys (secretaris@flevoboys.nl).

Het bestuur