Flevoboys

Voetbal voor iedereen!

Marum – Flevo Boys

Zaterdag 2 december, aanvang 15:00 uur
Sportpark De Holten
Hoornweg 40 B, 9363EH MARUM

Voorlopige indeling jeugdteams Flevo Boys

Het uitgangspunt voor de voorlopige indeling voor het nieuwe seizoen, is dat elke speler/speelster zich op zijn/haar eigen niveau kan ontwikkelen en met plezier bij Flevo Boys voetbalt. De voorlopige indeling is opgemaakt in nauw overleg en in samenspraak met de trainers en/of leiders onder aanvoering van de coördinatoren en het Technisch Hart van de vereniging.

De indeling wordt niet gebaseerd op basis van één wedstrijd of één training maar op de voetbalvaardigheden, de inzet en de motivatie gedurende het gehele afgelopen seizoen.

De teamindeling is altijd VOORLOPIG, omdat de ervaring leert dat er in de zomer altijd nog wijzigingen plaatsvinden.

Wij zijn ons ervan bewust dat het niet mogelijk is om aan alle individuele wensen tegemoet te komen. Wij zijn van mening dat wij met voldoende kennis van zaken een zo goed mogelijke indeling hebben gemaakt. De coördinatoren en leden van het Technisch hart gaan dan ook niet met u in discussie over de indeling op basis van capaciteiten. Uitsluitend persoonlijke omstandigheden kunnen voor ouders, spelers of speelsters aanleiding zijn om te vragen om een andere indeling. Alleen met een van genoemde redenen kunt u contact met ons opnemen door een mail te sturen naar voorzittervoetbalcommissie@flevoboys.nl .

Het kan zijn dat de nieuwe leden, die de afgelopen week zijn aangemeld, nog niet verwerkt zijn in deze indeling.

Benieuwd naar de indeling van de O23- of seniorenteams? Ook hiervoor kun je contact met ons opnemen door een mail te sturen naar voorzittervoetbalcommissie@flevoboys.nl.

Momenteel vinden de selectietrainingen voor selectieteams (JOx-1) nog plaats. Spelers, die niet in de selectieteams worden opgenomen, worden automatisch in de tweede teams geplaatst. In de bijgevoegde indeling is daar al rekening mee gehouden.

Bij de start van het nieuwe seizoen neemt de trainer of leider met iedereen van het team contact op, voor de teamafspraken en trainingstijden.

Wij wensen jullie een fijne zomer en een mooi, sportief voetbalseizoen ’22-‘23.

Christine, Hans, Jennifer, Jerry, Patrick, Ria, Tineke en Wout

Voetbalcommissie Flevo Boys

Door Paula van der Woude - 20 juni 2022