Flevoboys

Voetbal voor iedereen!

Flevo Boys – SVZW

Zaterdag 20 oktober 2018, aanvang 14:30 uur
Sportpark Ervenbos

Zelf sponsors werven? Ja graag, maar wel samen met de sponsorcommissie

Het is te waarderen dat spelers of teams soms zelf op zoek gaan naar sponsoring. Maar de invulling en uitvoering ervan, moet wel aan de sponsorcommissie overgedragen worden. Alleen dan kunnen we borgen dat iedere sponsor een vergoeding betaalt die in overeenstemming is met de tegenprestatie vanuit Flevo Boys.

De laatste maanden is gebleken dat niet alle teams hiervan op de hoogte zijn. Blijkbaar is nog onvoldoende gecommuniceerd dat sponsering alleen in overleg met de sponsorcommissie geregeld kan worden.

Consequent en duidelijk

Het bestuur van Flevo Boys heeft besloten om vast te houden aan een duidelijke en consequente lijn voor wat betreft sponsoring. “Vooral ook omdat wij hierover duidelijke afspraken met onze kledingpartner Muta hebben gemaakt”, aldus Flevo Boys voorzitter Henderikus Oostra. De manier waarop zij ons de laatste maanden hebben gesteund, biedt volgens Oostra moreel gezien geen enkele ruimte om sponsorkleding voor Flevo Boys gerelateerde teams of activiteiten, in welke vorm dan ook, zonder overleg en buiten Muta om aan te schaffen.

“Het opstellen van het sponsorbeleid waarin dit concreet beschreven gaat worden, vraagt nog enige tijd. Desondanks zullen wij binnenkort wel aan alle teamleiders communiceren dat wij sponsor-initiatieven van teams zeker waarderen, maar dat de afwikkeling wel via de sponsorcommissie moet lopen”, aldus Oostra.

Door Paula van der Woude - 4 december 2017